header image
 

Rada Fundacji

Przewodnicząca  – Agnieszka Ewa Cuper-Walento
Członek  – Zbigniew Jerzy Moroz