header image
 

Statut

Statut Fundacji „Nasze Pokolenia Augustowiacy”

Rozdział I. Postanowienia ogólne

1. Fundacja pod nazwą „ Nasze Pokolenia Augustowiacy” zwana dalej Fundacją , działa

na podstawie ustawy z dn. 6 kwietnia 1984r. o fundacjach (Dz.U..z 1991r. Nr 46

poz.203) oraz postanowień niniejszego statutu.

2. Fundacja została ustanowiona przez Agnieszkę Ewę Cuper-Walento , zwaną dalej

Fundatorką , aktem notarialnym sporządzonym w dniu 14-09-2015r. w Kancelarii

Notarialnej Lucyny Filipczuk w Augustowie przy ulicy Księdza Skorupki 2 a –

repetytorium A Nr 3927/2015 .

 

Pełna treść statutu dostępna -tutaj-