header image
 

Trochę Historii

Polskie losy – żołnierze II Korpusu Polskiego PSZ na Zachodzie

1.

Józef Moroz urodzony w Szczebrze  19.10.1903 roku , mieszkaniec Augustowa do 1936 roku , pracownik Zarządu Dróg w Augustowie ,
Żołnierz II Korpusu I Pułku Pomiarowego Artylerii .Zmarł w 1965r.

Autor tekstu i zdjęć Danuta Cuper

 

2.

Paweł Huszcza syn Franciszka urodzony 25 stycznia 1921 roku w Augustowie. Należał do Młodzieżowej Organizacji Konspiracyjnej działającej w tamtych latach w Augustowie. Wiosną 1940 roku aresztowany przez NKWD z innymi członkami organizacji został osadzony w Mińsku , a po wyroku przewieziony do łagrów w północnej części ZSRR. W 1941 roku wstąpił do Armii Andersa na terytorium ZSRR. Przeszedł cały szlak bojowy z tą Armią . Służył w 5 Kresowej Dywizji Piechoty (04.11.1941 – 09.1947). Strzelec Paweł Huszcza w 1944 roku mianowany na stopień kaprala pełnił funkcję dowódcy drużyny . Trafił na front włoski , walczył pod Sango , Volturno , Monte Cassino , zdobywał Bolonię. 5 KDP po zakończeniu działań wojennych pozostała w składzie wojsk okupacyjnych we Włoszech. W czerwcu 1946 roku kapral Huszcza wraz z 5 KDP został przewieziony do Anglii. Do Polski wrócił w 1948 roku. Pracował w komendzie Rejonowej Straży Pożarnej w Augustowie. W 1981 roku odszedł na emeryturę . Zmarł 12 marca 1986 roku.

Autor tekstu i zdjęć Tomasz Huszcza

Huszcza1 Huszcza2 Huszcza3 Huszcza4

3.

Aleksander Kalinowski urodzony 19.07.1913 roku w Rutkach Starych. Przed wojną pracował na gospodarstwie rolnym matki. W 1937 roku wstąpił do wojska. Uczestniczył w Kampanii Wrześniowej. Do niewoli sowieckiej dostał się pod Lwowem. 17.09.1941 wstąpił jako strzelec  do Wojska Polskiego formowanego w ZSRR . Przebył szlak bojowy w II Korpusie PSZ na Zachodzie .W 1943 roku w Palestynie ukończył kurs kierowców samochodowych. Pod Monte Cassino jeździł nocą z wyłączonymi światłami , żeby go Niemcy nie zastrzelili. We wrześniu 1946 roku został przeniesiony z jednostką do Anglii. 15.05.1947 roku został zdemobilizowany i powrócił do Polski. Nigdy nie chciał zostać w Anglii.  Powrócił do rodzinnej wsi Rutki Stare i w 1947 roku ożenił się z Reginą z domu Kolenda . W niewoli sowieckiej siedząc w celi pełnej wody nabawił się reumatyzmu. Był bardzo wrażliwy na wspomnienia związane z wojną. Miał 5 córek . Zmarł 18 stycznia 2001roku.

Autor zdjęć Łukasz Olszewski

Kalinowskikalinowski1kalinowski4