header image
 

Zarząd Fundacji

Prezes – Danuta Ryta Cuper
Wiceprezes – Iwona Kulik
Sekretarz – Ilona Maria Pogorzelska